Kontrola účinnosti klimatizačních systémů

Pravidelná kontrola klimatizačního systému je zákonem č. 406/2000 Sb. stanovená povinnost, která stanovuje způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů.

Podle Směrnice o energetické náročnosti (EPBD) a ČSN EN 152 40 je klimatizační systém definován jako kombinace všech prvků, které jsou potřebné pro úpravu vzduchu, při níž je teplota regulována nebo může být snižována, případně v kombinaci s řízením větrání, vlhkosti a čistoty vzduchu. Dále může klimatizační systém zahrnovat systémy zajišťující vytápění a chlazení, a s tím související distribuce vzduchu.

Kontrola klimatizačních systémů dle Směrnice o energetické náročnosti má zahrnout všechny typy systémů klimatizace a chlazení, jejichž celkový chladicí výkon pro budovu je vyšší než stanovený výkon 70 kW, tj. jmenovitý chladicí výkon zabudovaných klimatizačních systémů. Vyloučeny jsou mechanické větrací systémy, které nezajišťují mechanické chlazení, a prvky, které, i když mohou být společně umístěny v klimatizačních systémech, jsou určeny pouze k vytápění.


Komu je povinnost kontroly klimatizačního systému uložena?

Povinnost nechat provést kontrolu klimatizačního systému se vztahuje na všechny vlastníky nebo provozovatele klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 70 kW. Kontroly se provádějí každé 4 roky.


Do kdy je nutné mít provedenou první kontrolu klimatizačních systémů?

Povinnost provedení první kontroly je stanovena do data 1.1.2013. Další kontrola klimatizačních systémů se pak provede do 4 let od provedení první kontroly.


Kdo může kontroly provádět?

Kontroly klimatizačních systémů může provádět pouze energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu.


Co je výsledkem kontroly klimatizačních systémů?

Kontrola zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem je zpráva obsahující zjištění s návrhy a opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních.


Pokuty za neprovedení kontroly klimatizačních systémů

V případě, že vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým výkonem vyšším než 70 kW nezajistí kontrolu, může mu být uložena pokuta až do výše 200 000 Kč.


 2008-2012 © DaMi