Tepelná čerpadla


Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je jedním z alternativních zdrojů obnovitelné energie. Prostřednictvím kapaliny (nemrznoucí směsi) proudící ve vnější jednotce odnímá tepelné čerpadlo teplo z okolního prostředí objektu (podle typu z vody, vzduchu nebo země) a převádí ho na vyšší teplotu, uvolněné teplo se tak využívá pro vytápění a ohřev teplé vody.

Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí - venkovní a vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla připomíná vzhledem běžný plynový kotel nebo ohřívač vody a zajišťuje předávání tepla do topného systému. Venkovní jednotka tepelného čerpadla odebírá teplo z vnějšího prostředí podle zvoleného zdroje (země, voda, vzduch).


Topný faktor

Tak je se u běžných kotlů udává účinnost kotle, tak topný faktor udává "účinnost" tepelného čerpadla. Topný faktor je tedy poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.


Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou označována dvěma výrazy oddělenými lomítkem. První výraz udává typ prostředí, odkud bere tepelné čerpadlo energii – země, voda, vzduch. Druhý výraz za lomítkem pak udává, jakým způsobem tepelné čerpadlo předává energii do objektu – voda, vzduch.

Existují tyto typy tepelných čerpadel -

Tepelné čerpadlo typu země/voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda

Tepelné čerpadlo typu voda/voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo s přímým odběrem energie

 2008-2012 © DaMi