Zateplení budovy v rámci Operačního programu Životní prostředí


Co je Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Operační program přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech. Konkrétně v letech 2007 - 2013 nabízí Operační program Životní prostředí z evropských fondů (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro.

Cíl Operačního programu Životní prostředí

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.

Žadatelem o dotaci z Operačního programu Životní prostředí může být téměř kdokoliv.

Celková výše dotace může dosahovat až 90% z celkových výdajů na projekt. Podmínkou u všech projektů ovšem je veřejné spolufinancování. Čerpání finanční dotace Operačního programu Životní prostředí je možné již v průběhu realizace projektu, zakládá se na vystavených a dodavatelům neuhrazených fakturách. Finanční podpora je také poskytována na přípravu projektu i žádosti.

Prioritní osa 3 - Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

Na dotaci zateplení budovy v rámci Operačního programu Životní prostředí slouží prioritní osa 3 - Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie. V Operačním programu Životní prostředí jsou pro účely udržitelného využívání zdrojů energie připraveny finanční dotace ve výši téměř 673 milionů eur.

Cílem dotace na udržitelné využívání zdrojů energie je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla.

Zateplení budovy patří v typech podporovaných projektů mezi realizace úspor energie

- Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.
- Implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení.

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun.

 2008-2012 © DaMi