Solární panely


Co je solární panel

Solární panel je deska obsahující solární články mezi sebou navzájem sériově propojené. Solární články jsou tenké plátky z monokrystalického nebo polykrystalického křemíku, v kterých probíhá přeměna slunečního záření na elektřinu. Před nepříznivými vnějšími vlivy (déšť, prach, kroupy) jsou solární panely chráněny speciálním sklem. Na nosnou konstrukci se solární panel upevňuje pomocí duralového rámu.


Vznik elektřiny ze slunečního záření v solárním panelu

Vznik elektrického proudu v solárních článcích způsobuje tzv. fotovoltaický jev - částice světla, fotony, dopadají na povrch solárního článku (převážně křemík) a při jejich nárazu dochází k uvolňování elektronů. Pohyb elektronů je následně vhodně usměrněn, článek se nabíjí a tím vzniká stejnosměrný elektrický proud, který je následovně přeměněn na střídavý.

Solární fotovoltaické křemíkové panely přemění cca 17% - 20% sluneční energie na elektrickou, u novějších technologiích založených na organických článcích využívajících fotosyntézu by to mohlo být až 25%.


Solární kolektory pro ohřev TV

Na absorpční ploše solárního kolektoru se přeměňuje sluneční záření v teplo, které je odvedeno k dalšímu využití (ohřev TUV, přitápění nebo ohřev vody v bazénu). Solárními kolektory lze ušetřit průměrně 50 - 60% běžných nákladů na ohřev TUV nebo vytápění domácnosti.


Umístění solárních panelů

Nejčastěji se solární panely instalují na střechy budov nebo na vhodnou konstrukci přímo na zem. Umístění solárních panelů musí být ovšem na místě s dostatečným osvitem, které není stíněno okolní zástavbou nebo stromy.

Solární panely musí být orientovány na jih (s maximální přípustnou odchylkou 45° na západ nebo východ) nejlépe v úhlu 40° od roviny.


Typy solárních panelů

Monokrystalické solární panely

Tyto solární panely jsou tvořené makroskopickými krystaly s pravidelnou krystalickou mřížkou. Účinnost je přibližně 13 – 17 %.

Polykrystalické solární panely

Polykrystalické panely se skládají z velkého množství malých polykrystalů. Účinnost je trochu nižší než u monokrystalických panelů (cca 12 – 14 %). Díky méně náročné výrobě je cena polykrystalických solárních panelů nižší.

Amorfní solární panely

Amorfní solární panely obsahují materiál bez pevné krystalické mřížky. Oproti předchozím typům solárních článků mají nižší účinnost, cca 7 – 9 %, ale jsou schopny vyrábět elektřinu i při nižší intenzitě slunečního záření.


Co když nesvítí slunce?

I když je obloha zatažená zvládají solární panely stále vyrábět elektřinu, jejich výkon se ovšem snižuje. Přes noc si musíte elektřinu nakoupit standartně z distribuční sítě. Pro případy velké oblačnosti nebo noci je možné si k solárním panelům koupit akumulátor, který se přes den nabíjí.

 2008-2012 © DaMi