Zákony, legislativa k energetickým auditům, průkazu energetické náročnosti budovy


Odkazy na zákony a vyhlášky k energetickému auditu, průkazu energetické náročnosti budovy, kontrole kotlů a klimatizačních systémů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Vyhláška 480/2012 Sb.o energetickém auditu a energetickém posudku

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Vyhláška 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Vyhláška 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

ČSN 730540-1

ČSN 730540-2

ČSN 730540-3

ČSN 730540-4

TNI 730329

TNI 730330

a jiné

 2008-2012 © DaMi