PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRO RODINNÝ DŮM do 3 dnů

Energetický štítek budovy


Energetický štítek budovy zavádí ČSN 730540-2/2002, v novém znění pak ČSN 730540-2/2007 (dále jej upravuje ČSN 730540-2/2011) a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s.

Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku spotřebičů. Energetický štítek budovy tedy informuje o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovujího objektu.

Zpracování a používání energetického štítku budovy není ze zákona povinné.

Klasifikace budov dle energetického štítku

Energetický štítek klasifikuje budovy podle ČSN 73 0540–2 do sedmi kategorií A – G. Kategorie A je mimořádně úsporná, kategorie G je mimořádně nevyhovující. Energeticky úsporné a vyhovující jsou budovy, jejichž hodnota klasifikačního ukazatele CI je v kategorii A až C, tj. klasifikační ukazatel CI není větší než 1.

Energetický štítek budovy

Energetický štítek budovy je vyžadován při žádosti o přidělení prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 3. 2008-2012 © DaMi