Odborné posudky dle požadavku SFŽP

Národní programy Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) poskytuje dotace v rámci tzv. Národních programů. Tyto dotace jsou na projekty, které nelze podpořit z peněz EU.

Dotace jsou zaměřeny na oblast ochrany vod, nakládání s odpady, ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. Podpora je buď přímá formou dotace, půjčky nebo nepřímá formou příspěvku na částečnou úhradu úroků z úvěrů.

Podpora se nevztahuje na již ukončené akce kromě podpory poskytované fyzickým osobám v rámci dílčích programů.

Žadatelům je podpora poskytována na základě Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V současné době je možné žádat o podporu na základě:

- příloh I - žádost o dotace na projekty v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti péče o přírodní prostředí, ochranu a využívání přírodních zdrojů
- příloh II - žádost domácností o dotace na ekologicky šetrné vytápění; SFŽP má pro tyto účely k dispozici 40 milionů korun - příjem žádostí ukončen k 31. 3. 2009 v současné době je možno žádat z programu Zelená úsporám
- příloh III – žádost o dotace na environmentální vzdělávání, osvětu a poradenství

Dále lze žádat o podporu z Operačního programu Životní prostředí.

 2008-2012 © DaMi